Pored navedenih licenci i rješenja partneri smo slijedećih firma u polju fotonaponskih sistema

Finansijska i tehnička analiza opravdanosi izgradnje solarnih elektrana.

Solarni paneli proizvođača Bisol EU Slovenija.

Inverteri i oprema za nadzor i upravljanje elektranom SMA Njemačka.