Firma TIROL d.o.o sa sjedištem u Tuzli na adresi ul. Fikreta Salihovića Fikre br. 30, 75000 Tuzla, osnovana je 2016 godine i osnovna djelatnost u početcima je bila projektovanje električnih instalacija i nadzor nad izvodjenjem elektroinstalacija jake struje. Od 2017 godine firma Tirol d.o.o. Tuzla mjenja politiku firme i proširuje svoju djelatnost na sljedeće usluge:

 • Projektovanje i izgradnja solarnih elektrana – sistem ključ u ruke

 • Izrada specijalnih distributivnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV do 5MVA

 • Dizajniranje i izrada svih vrsta elektroenergetskih postrojenja naponskog nivoa 0,4kV, nazivne struje do 6300A, 150kA/1s.

Politika firme jeste da u budućnosti se baziramo na navedene usluge da svojim kvalitetom budemo prepoznatljivi na tržištu Bosne i Hercegovine, jer iskreno se nadamo da našim korisnicima možemo ponuditi vrlo kvalitetna rješenja. Trenutno smo Aktivni na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Firma posjeduje sljedeće licence:

 • Federalna licenca za projektovanje Br. UPI/03-19-2-730/21

 • Licenca za projektovanje električnih instalacija na području entiteta RS Br. PL1664/2018

 • Licencu za projektovanje i nadzor za Brčko Distrikt

 • Rješenje za periodične preglede od federalnog ministarstva energije i rudarstva broj UP/I-05-17-220/19 od 10.06.2019.

Pored usluge projektovanja i nadzora kako je već gore navedeno usmjerili smo se na izradu Niskonaponskih 0,4 kV postrojenja velikih struja za distributivne transformatorske stanice nazivnih struja 6300A i struje kratkog spoja 150kA.
Niskonaponska postrojenja radimo sa velikim svjetskim proizvodjačima Schneider electric.
Pored velikih distributivnih niskonaponskih postrojenja radimo i kasetna MCC postrojenja, te sve ostale tipove razvodnih ormara.

Projektovanje radimo sa sljedećim softverskim alatima:

 • Microsoft Office

 • Autocad

 • ePLAN

 • PV-Soll Kompletna Finansijska i tehnička Analiza isplativosti izgradnje solarnih elektrana

 • Ostali softveri potrebani za izradu projektne dokumentacije.