Planiranje i projektovanje FN sistema

Prvi korak je definisati okvirnu snagu FN sistema. U tu svrhu moraju se uzeti u obzir podaci kao što su korisna površina krova, orijentacija krova ili prosječna potrošnja energije dotičnog investitora. Na temelju lokalnih uvjeta, moguće je da naši inženjeri odrede koncept, veličinu i očekivanu izvedbu sistema (u pravilu je potrebna krovna površina od 8 – 10 kvadratnih metara za vršnu snagu jednog kWp, Međutim, to naravno ovisi i o tipu modula). Također treba napomenuti da je potrebno definirati i prikladan prostor za montažu pretvarača i ormara, kao i uvod kablova do pomenutih komponenti. Naši inženjeri pratit će Vas tokom ovog postupka kako bi se odabralo optimalno rješenje koje je za Vas prihvatljivo.

Izrada solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke

Za projektovanje fotonaponskih elektrana koristimo poseban softwer PV*SOL. Izrađujemo
dvodimenzionalni model položaja solarnih modula na određenom objektu, koristeći crteže investitora i satelitske snimke.

Izračunavajući proizvodnju elektrane, pazimo na azimut i ugao nagiba solarnih panela,
procjenjujemo utjecaj sjene terena, drveća i drugih objekata. Izvješćuje se o padu napona u kablovima i konektorima, kao i smanjenju snage povezane sa zagrijavanjem, reflektiranjem i onečišćenjem fotonaponskih modula.

Kao rezultat toga, kupac dobiva realnu prognozu proizvodnje po mjesecima, a ponekad i nekoliko prognoza za različite konfiguracije fotonaponskog sistema. Ove informacije pomažu u donošenju ispravne odluke.

Ispitivanje kvaliteta električne energije prije i poslje puštanja elektrane u rad

Za sve koji imaju izgrađene ili planiraju graditi solarne elektrane nudimo pomoć kod izvođenja neophodnih ispitivanja kao i pripreme neophodne dokumentacije kao što je mjerenje kvaliteta električne energije po standardu EN 50160 u probnom radu uz detaljan izvještaj u skladu sa zahtjevima nadležne elektrodistribucije.